พฤอาพฤอา
2930311234567891011
Party Suite 1
บ้านเดี่ยวพร้อมดาดฟ้าส่วนตัว
Ceramica 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veggie 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citrus 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Party Suite 2
ห้องชั้นล่างของบ้านสองชั้น
Ceramica 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veggie 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citrus 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comfort suit ห้องนอนรวมใหญ่ชั้นบนของบ้าน เหมาะสำหรับผู้ใหญ่สองเด็กสอง
Ceramica 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veggie 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citrus 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garden Suite ห้อง ชั้นล่างของ cluster building
Bakery
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poeta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penthouse Suite ห้องใหญ่ชั้นบน ของ cluster building
Quilt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crochet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honeymoon Suite บ้านพร้อมบริเวณและดาดฟ้าส่วนตัวขนาดเล็ก
Fiore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuscan Villa บ้านพร้อมบริเวณ และดาดฟ้าส่วนตัวขนาดใหญ่
Artista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fattoria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤอาพฤอา
2930311234567891011
Family Deluxe Suite ตึกพาราสโซสำหรับครอบครัวผู้ใหญ่2เด็ก2ท่านมีระเบียง
Ophelia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deluxe Suite ห้องเล็กชั้นล่างของตึกพาราสโซ มีระเบียงด้านหน้า
Romeo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordelia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tybalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bath Suite ห้องใหญ่ชั่นล่างของตึกพาราสโซมีระเบียงด้านหน้า
Rosaline
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emilia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenic Suite ห้องชั้นบนตึกพาราสโซ มีมุมพักผ่อน outdoorส่วนตัว
Juliet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duplex Suite ห้องชมวิว มีชั้นลอย เหมาะสำหรับสามท่าน ชั้นลอยไม่ใหญ่
Capulet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montague
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pool Terrace Suite ห้องชั้นสองตึกพาราสโซ มี pool และ อ่างอาบน้ำ indoor วิวสวย
Laurence
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว่าง
ไม่ว่าง