การจองที่พัก : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09:00 น - 18:00 น

ติดต่อ : 081-753-7500, 084-456-2008
นอกเวลาทำการ เพจ ข้อความเข้ามาทิ้งไว้ใน facebook จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับ

แฟกซ์ : 02-235-9890
อีเมล์ : reservation@latoscana-resort.com
การชำระเงิน : ชำระเงินเต็ม บัญชี ภายในสามวันหลังจากนั้น ส่งข้อความมาทางเพจ facebook La Toscana Resort หรือ La Toscana resort Suanphung ทางรีสอร์ทจะส่งใบคอนเฟริ์มกลับภายในสองวันทำการ หากท่านไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การจองที่พัก
การเลื่อนวันเข้าพัก : ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้า 14 วันก่อนเข้าพัก
หากไม่สามารถเข้าพักได้และไม่แจ้งล่วงหน้าตามเวลาที่รีสอร์ทกำหนด
ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี
เงื่อนไขการเข้าพัก : ราคาห้องพักเป็นราคาเน็ท รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
ในกรณีเข้าพักเกิน 2 ท่าน (ไม่เกิน 1 ท่าน / ห้อง)
เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปีไม่มีค่าบริการ
อายุ 5 ถึง 7 ปี มีค่าบริการอาหารเช้าท่านละ 300 บาท / ท่าน / วัน
อายุ 8 ปี หรือสูงเกิน 120 cm มีค่าบริการ extra person เสริมฟูกบนเดย์ เบด 1,000 บาท / ท่าน / วัน พร้อมอาหารเช้า
ค่าบริการ baby cot 300 บาท
สัตว์เลี้ยง อนุญาตเฉพาะแมว หรือสุนัขขนาดเล็ก โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติม 500, 800, หรือ 1,000 บาท / 1 ตัว / 1 คืน ตามขนาด
ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
คำขอพิเศษขึ้นกับความพร้อมของรีสอร์ท
เช็คอิน : La Toscana เช็คอิน 14:00, Palazzo เช็คอิน 15:00
เช็คเอาท์ : La Toscana เช็คเอาท์ 12:00, Palazzo เช็คเอาท์ 13:00
ติดต่อสอบถามเส้นทาง : สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 081-839-7500, 081-937-5001 จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำการเดินทาง