จากการประกวด Thailand Boutique Awards 2010, La Toscana ได้รับรางวัล
  • The Outstanding Award for Architecture และ
  • The Outsatnding Award for Total Experience
สำรองห้องพัก เวลาทำการ จันทร์ ถึง อาทิตย์ 9.00 - 18.00น.
081-753-7500, 084-456-2008

สามารถสอบถามข้อมูล รายละเอียด และเส้นทางได้ทุกวันนอกเวลาทำการ
นอกเวลาทำการและเสาร์ อาทิตย์ท่านสามารถ แจ้งความประสงค์ทาง reservation@latoscana-resort.com เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในวันถัดไป

ตารางตรวจสอบห้องว่าง ของทางรีสอร์ทเป็นระบบ real time เมื่อท่านสำรองห้องพักแล้ว ชื่อของท่านจะปรากฏจองในวันดังกล่าวเป็นเวลา 3 วันทำการ กรุณาโอนเงินและ fax หรือ e-mail หลักฐานพร้อม e-mail ของท่านภายใน 3 วัน ทางรีสอร์ทจะส่งใบ confirmation กลับภายใน 24 ชั่วโมง
การจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติโดยระบบคอมพิวเตอร์ 3 วัน ถ้าไม่มีการชำระเงิน