จากการประกวด Thailand Boutique Awards 2010, La Toscana ได้รับรางวัล
  • The Outstanding Award for Architecture และ
  • The Outsatnding Award for Total Experience
สำรองห้องพัก สอบถามข้อมูล รายละเอียด และเส้นทางได้ ในเวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ 9.00 - 18.00น.
081-753-7500, 084-456-2008

หรือแจ้งความประสงค์ทาง reservation@latoscana-resort.com เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในวันถัดไป

สอบถามเส้นทางนอกเวลาทำการ: 081-839-7500

ตารางตรวจสอบห้องว่าง ของทางรีสอร์ทเป็นระบบ real time เมื่อท่านสำรองห้องพักแล้ว ชื่อของท่านจะปรากฏจองในวันดังกล่าวเป็นเวลา 3 วันทำการ
กรุณาชำระเงินเต็ม บัญชี ภายในสามวันหลังจากนั้น ส่งข้อความมาทางเพจ facebook La Toscana Resort หรือ La Toscana resort Suanphung ทางรีสอร์ทจะส่งใบคอนเฟริ์มกลับภายในสองวันทำการ หากท่านไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การจองที่พัก