พฤอาพฤอา
1617181920212223242526272829
Party Suite 1
บ้านเดี่ยวพร้อมดาดฟ้าส่วนตัว
Ceramica 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veggie 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citrus 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Party Suite 2
ห้องชั้นล่างของบ้านสองชั้น
Ceramica 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veggie 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citrus 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Family Comfort
ห้องนอนรวมใหญ่ชั้นบนของบ้าน
Ceramica 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veggie 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citrus 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garden Suite ห้อง ชั้นล่างของ cluster building
Bakery
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poeta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penthouse Suite ห้องใหญ่ชั้นบน ของ cluster building
Quilt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crochet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honeymoon Suite บ้านพร้อมบริเวณและดาดฟ้าส่วนตัวขนาดเล้ก
Fiore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuscan Villa บ้านพร้อมบริเวณ และดาดฟ้าส่วนตัวขนาดใหญ่
Artista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fattoria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤอาพฤอา
1617181920212223242526272829
Family Deluxe Suite ห้องใหญ่ชั้นล่างของตึกพาราสโซสำหรับครอบครัว 4 ท่านมีระเบียง
Ophelia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deluxe Suite ห้องเล็กชั้นล่างของตึกพาราสโซ มีระเบียงด้านหน้า
Romeo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordelia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tybalt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bath Suite ห้องใหญ่ชั่นล่างของตึกพาราสโซมีระเบียงด้านหน้า
Rosaline
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emilia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenic Suite ห้องชั้นบนตึกพาราสโซ มีมุมพักผ่อน outdoorส่วนตัว
Juliet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Family Duplex ห้องชมวิว มีชั้นลอย มีมุมพักผ่อนระเบียง outdoorส่วนตัว
Capulet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montague
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pool Terrace Suite ห้องชั้นสองตึกพาราสโซ มี poolและ อ่างอาบน้ำ ทั้ง indoor และ outdoor และมุมพักผ่อนส่วนตัว
Laurence
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว่าง
ไม่ว่าง